ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കായി നിലകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി !

0

 

നഴ്സുമാർക്ക് സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി തുടങ്ങണം എന്ന ആവശ്യവുമായി കേരളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവ്പി.സി.തോമസ് രംഗത്ത് വന്നു.ഇന്ത്യയിലെ നഴ്സുമാർക്ക്  സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു  പദ്ധതി അടിയന്തരമായി തുടങ്ങണമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് ചെയർമാനും, മുൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായ പി.സി.തോമസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നഴ്സുമാർക്ക് നൽകേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു  21. 5. 2021 ൽ പി.സി തോമസ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കയച്ച  ഈ മെയിൽ സന്ദേശത്തിന് മറുപടിയായി 14.6.2021ലെ കത്ത് തനിക്ക് ലഭിച്ചെന്നും, നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പളം ഇരുപതിനായിരത്തിൽ കുറയാത്ത രീതിയിൽ ആക്കണമെന്നും, കോവിഡു കാലത്തെ സേവനത്തിന് ആരോഗ്യ പ്രവ4ത്തക4ക്ക്  പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകണമെന്നുമുള്ള ഗൈഡ്ലൈനുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആ കത്തിൽ പറയുന്നതായി തോമസ് അറിയിച്ചു.

ഇവ കൂടാതെ സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി കൂടി തുടങ്ങണമെന്നും, കേന്ദ്രം നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്  പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്ക് വീണ്ടും താ9 ഇ-മെയിൽ അയച്ചതായി കേരളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി.സി   തോമസ് അറിയിച്ചു. നഴ്സുമാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ടു എന്നത് പി സി തോമസിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്നെ പി സി തോമസിനയച്ച കത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്ന് നടപടിയെടുത്തു എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്.