സ്നേഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഉത്സവം; വിശ്വാസികൾക്ക് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ബലിപെരുന്നാൾ ആശംസ നേർന്ന് രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും

0

 

സ്നേഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഉത്സവമാണ് ബലിപെരുന്നാൾ. വിശ്വാസികൾക്ക് ആശംസ നേർന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാംംനാഥ് കോവിന്ദ്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രപതി ആശംസകൾ നേർന്നത്. സമൂഹത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും സാഹോദര്യത്തിനുമായി ഏവർക്കും ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നേറാം.

കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടാകട്ടെ ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ബലിപെരുന്നാൾ ആശംസിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹമെന്നും രാ്ഷ്ട്രപതി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

എല്ലാവർക്കും ഈദ് ആശംസകൾ. പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സഹാനുഭൂതിയും, സഹവർത്തിത്വവും, സഹോദര്യം ഉണ്ടാകാൻ ഈ ദിനം പ്രചോദനമാകട്ടെയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും ട്വിറ്ററിലൂടെ ആശംസ നേർന്നു.